Leerling-volg-systeem

Wij houden van alle leerlingen een instructiekaart bij. Bij iedere rijles wordt genoteerd wat er in de les behandeld is. Zo ziet u precies hoever u gevorderd bent, waar de volgende les over gaat en waar extra aandacht voor nodig is. Het moge duidelijk zijn dat de onderdelen gedoceerd worden van makkelijk opklimmend naar moeilijk.