Disclaimer Autorijschool Jeurissen Susteren

Aan de samenstelling en inhoud van deze website wordt de uiterste zorg besteed. Autorijschool Jeurissen Susteren aanvaardt echter geen enkele aansprakelijkheid voor de juistheid en volledigheid hiervan, dan wel de directe of indirecte gevolgen van handelen of nalaten op basis hiervan. In geen geval kunnen rechten van welke aard dan ook worden ontleend aan de inhoud van deze website. Autorijschool Jeurissen Susteren behoudt zich het recht voor om de informatie op de website te allen tijde te verbeteren of anderszins te wijzigen.

Alle rechten voorbehouden. Geen enkele tekstuele en/of grafische weergave van deze website mag worden verveelvoudigd of openbaar gemaakt, in welke vorm dan ook, of worden opgeslagen in een geautomatiseerd (gegevens)bestand, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Autorijschool Jeurissen Susteren.

Autorijschool Jeurissen Susteren sluit, mede ten behoeve van al degenen die aan deze publicatie hebben meegewerkt, iedere aansprakelijkheid uit voor schade die mocht voortvloeien uit het gebruik van Autorijschool Jeurissen Susteren website.

 

Petro Jeurissen

Petro Jeurissen

 

Ambtmanlaan 7
6114 MB Susteren

Tel: 046 4493571
Mob: 06 15487373/0610594464

info@jeurissensusteren.nl

Rijschoolnummer: 5638A8